Prečnik šipke je 28mm. Garnišne su upakovane u zaštitnu vakum foliju u dužinama od 1,5m; 2m; 2,5m i 3m. Uz garnišnu je upakovan odgovarajući broj alki i kukuca, kao i set za montažu. Drvene garnišne rustik prodaju se isključivo kao jednokanalne garnišne.

GARNISNE DRVENE RUSTIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARNISNE DRVENE FUTUR